Najčešće postavljana pitanja

Ko je proizvođač Nisotec maziva?

Nisotec je brend NIS Gaspromnjefta, proizvodi se u pogonu blending ulja u Rafineriji nafte Novi Sad i pripada grupi standardnih ulja.

zatvori

Zašto koristiti NISOTEC ulja?

Najčešće se misli da sva ulja koja se nalaze u određenoj SAE viskoznoj gradaciji i ACEA, API ili drugoj specifikaciji ista. Ali nisu. Neka ulja jedva da ispunjavaju samo minimalne zahteve. Neka izuzetno nadmašuju zahteve. NISOTEC ulja nadmašuju zahteve, jer su proizvedena pažljivim odabirom visokokvalitetnih baznih ulja i aditiva uz kontrolu kvaliteta strogim laboratorijskim analizama. Efikasnost podmazivanja u velikoj meri zavisi od sposobnosti ulja da formira i iznad svega da održi uljni film dovoljne jačine. Pored toga, ulja su tako proizvedena da ispunjavaju više važnih funkcija u isto vreme. Ona moraju smanjiti trenje i habanje, održavati čistoću motora, hladiti i zaptivati motor. Ove funkcije ulje mora izvršavati više stotina radnih časova i to pod različitim uslovima rada.

zatvori

Koje su prednosti NIS-ovih ulja?

NIS-ova ulja pružaju niz prednosti:

  • povećavaju efektivnost motora
  • produžuju vek trajanja motora
  • smanjuju potrošnju goriva kao rezultat smanjenog trenja pokretnih delova
  • olakšavaju hladni start (20-30% habanja motora dešava se u periodu starta i postizanja radne temperature) Kvalitetno mazivo pruža niz prednosti:
  • ekonomski isplativija
zatvori

Koliko često treba menjati motorno ulje?

Izmena ulja je bitna operacija održavanja vozila u ispravnom stanju. Motorno ulje sakuplja čestice (ostaci sagorevanja, ostaci i delovi metala uzrokovani radom i habanjem i sl.), a isto tako gubi efikasnost zbog mešanja s vodom ili gorivom, zbog oksidacije, trošenja aditiva zbog čega se mora menjati makar jedanput godišnje.

Preporučeni intervali zamene ulja od strane proizvođača razlikuju se u zavisnosti od:

  • kvaliteta ulja,
  • korišćenja vozila (otvoreni put, gradska vožnja),
  • tehničke ispravnosti motora i
  • uslova rada motora

Količina ulja u karteru mora biti na sredini skale, između minimalne i maksimalne oznake na skali merne šipke. Razlika između maksimalne i minimalne tačke na skali iznosi oko 20% u količini ulja u karteru. To znači da, ako je nivo ulja nizak, ulje mora raditi 20% više i s manjom količinom aditiva, što uzrokuje brzu cirkulaciju fluida i ubrzanu degradaciju istog, kao i ubrzano habanje mehaničkih delova motora koji se nedovoljno podmazuju i hlade.

Preporučuje se redovna kontrola nivoa ulja svakih 1.000 km i posebno pre dužih putovanja.

zatvori

Koliko je važno ulje i filtere menjati na vreme?

Svaki sat rada znači više nečistoća u ulju. Zbog toga se habanje delova motora povećava približavanjem kraja servisnog perioda. Zanemarivanje zamene ulja može dovesti do još većih oštećenja, kao što je zaribavanje klipnih prstenova ili povećanog habanja zupčanika u prenosima.

Uljni filteri moraju se menjati kod zamene ulja. Karakteristike novog ulja brzo se narušavaju starim uljnim filterom. Kad uljni filter postane začepljen otežana je cirkulacija ulja, što povećava opasnost od pregrevanja, prekida dotoka ulja i oštećenja pojedinih delova motora.

zatvori

Šta znače UHPD i SHPD motorna ulja?

UHPD (Ultra High Performance Diesel) je najviši nivo motornih ulja na evropskom tržištu za dizel motore komercijalnih vozila. Dominantna viskozna gradacija je SAE 10W-40, a kvalitetni nivo evropskim standardima ACEA ACEA E4-08.  UHPD Low SAPS – ACEA E-6 ( Za vozila sa čestičnim filterom – DPF  i UHPD high SAPS ACEA E4 ( najduži period zamene za vozila bez čestičnog filtera)

 

SHPD (Super High Performance Diesel) je premium ulje koje predstavlja osnovni kvalitet ulja koji se zahteva za umereno teške uslove primene. Ova kategorija se deli u dva segmenta različitih performansi ACEA E7-08 ( High SAPS) i ACEA E-9-08 ( Low SAPS). Motorna ulja koja zadovoljavaju SHPD su tipične viskoznosti SAE 15W-40. 

zatvori

Koje su prednosti upotrebe sintetičkih ulja?

Visok indeks viskoznosti sintetičkih baznih ulja daje motornim uljima izuzetno stabilan viskozitet bez obzira na temperaturu rada. Ova osobina daje im glavnu prednost nad motornim uljima proizvedenim iz mineralnih baznih ulja kojima je potrebno dodati veliku količinu aditiva kako bi poboljšali viskozitet. Stabilnost motornog ulja na svim temeperaturama garantuje optimalnu efikasnost, kako u fazi hladnog starta na niskim temperaturama naročito ujutro nakon hladne noći, što je izrazito zahtevno za motor, tako i u uslovima ekstremno visokih temperatura kada je potrebna dobra izdržljivost uljnog filma. To im omogućava eksploataciju na granici maksimalnog opterećenja motora ili u ekstremnim uslovima. Sintetička ulja pružaju bolju otpornost na oksidaciju, što im daje duži vek trajanja, a samim tim i garanciju za duži vek trajanja motora. Obezbeđuje bolju čistoću motora čime se smanjuje habanje motora. Upotreba sintetičkih baznih ulja omogućuje proizvodnju motornih ulja nižih viskoznosti (boljih tečljivosti) i nižih isparljivosti, što im daje izuzetnu ekonomsku prednost – uštedu goriva i smanjenu potrošnju ulja.
Zbog toga, izborom sintetičkih motornih ulja dobija se tehnološki naprednije, efikasnije, dugotrajnije ulje sa smanjenom potrošnjom. Korišćenjem sintetičkog ulja, postupamo u skladu s načelom "skupo je jeftino".

zatvori

Zašto je bitan pravilan izbor viskoznosti ulja i na koji način utiče na eksploataciju?

Viskoznost je otpor koji pokazuje tečnost pri kretanju. Što je viskoznost niža, manji je otpor ulja, dakle manji gubici snage motora. Što je viskoznost viša, bolja je zaštita motora od habanja. Viskoznost ulja mora biti kompromis između ta dva krajnja zahteva. Upravo se tu pokazuju prednosti visokokvalitetnih ulja, čija je viskoznost relativno konstantna u širokom rasponu temperatura. Viskoznost motornih ulja označava se u skladu sa SAE viskoznom gradacijom.

zatvori

Da li je sintetičko ulje dobro za svaki motor?

Ako je u motoru korišćeno mineralno ulje, što je originalna preporuka proizvođača motora verovatno je taj motor prekriven izvesnom količinom čađi i taloga.

Ulja visokog kvaliteta, kao što su sintetička, poseduju jaka deterdžentna i disperzantna svojstva  što znači da će čađ i talog, koji su zaostali, biti isprani. Ulje, pošto je pokupilo nečistoće, će biti brzo zaprljano i ubrzo dobiti tamnu boju. Posledica može biti začepljenje i blokada filtera i uljnih kanala od strane isprane čađi i taloga što može da dovede do oštećenja motora. Zato se takvo ulje, zajedno sa uljnim filterom, mora ispustiti i zameniti svežim sintetičkim, kada će interval zamene biti znatno duži.

Ipak se treba pridržavati preporuke proizvođača motora.

zatvori

Možemo li mešati mineralna i sintetička motorna ulja?

U principu, mogu se mešati ako je sintetičko ulje na bazi PAO – polialfaolefina. Ipak, ne preporučuje se zbog različitosti paketa aditiva koji se koriste u proizvodnji mineralnih i sintetičkih motornih ulja. Mešanje dva različita ulja koja imaju iste karakteristike ne predstavljaju problem, ali krajnji rezultat se ne može garantovati. S praktične tačke gledišta, bolje je ne mešati različita ulja, jer ako u sintetičko ulje dodamo mineralno, očigledno je da će se karakteristike sintetičkog pogoršati.

zatvori

Da li se automobilsko motorno ulje može koristiti u motociklu?

Ne, zato što 4 - taktni motori motocikla ne rade pod istim uslovima kao i motori automobila. Ulje koje se koristi za motor može se koristiti za transmisiju i kvačilo, što zahteva formulaciju sa aditivima za ekstremne pritiske. S druge strane, ulja za motore automobila sadrže detegentne aditive sa visokim sadržajem pepela. U motorima motocikala oni uzrokuju taloženje na klipu i zapčaniku što može izazvati progorevanje klipa ili oštećenja zupčanika.

zatvori

Kolika je normalna potrošnja motornog ulja?

Normalno je da motor troši manje količine ulja što zahteva redovnu kontrolu nivoa i dolivanje između dve izmene ulja. Mala količina ulja sagoreva u cilindrima, a izvesna količina isparava. U normalnim uslovima motor potroši od 0,2 do 0,5 litara ulja na 1.000 km. U slučajevima da je potrošnja ulja veća od 1 litre na 1000 km, treba kontaktirati ovlašćeni servis.

Mora se znati da, bez obzira na redovno dolivanje, zamena ulja se mora izvršiti u propisanom roku. Interval zamene ulja se ne sme  produžavati.

zatvori

Koliki je rok čuvanja – skladištenja maziva?

Ako se maziva čuvaju u fabrički zatvorenim pakovanjima, zaštićenim od dodira sa vazduhom, vlagom i onečišćenjima, uskladišteni u suvim prostorijama koje štite pakovanja od neposrednog dejstva sunčevih zraka, grejanja itd. može se preporučiti rok čuvanja od 5 godina. Nakon tog roka treba laboratorijskim analizama proveriti kvalitet maziva. Ako mazivo odgovara kvalitetu skladištenje se može produžiti.

zatvori

U kojoj meri je cena motornog ulja zaista trošak?

Troškovi maziva čine manje od 1%  ukupnih troškova (gorivo, gume, održavanje, registracija itd.), odnosno vrlo su mali  u odnosu na sve ostale troškove. Zato nema valjanih razloga štedeti prilikom odabira maziva. Nasuprot tome, kvalitet ulja ima poseban uticaj na ukupne troškove održavanja i pravilnim izborom se ostvaruju znatne uštede.

zatvori

Šta je TBN?

TBN je akronim engleskih reči Total Base Number i predstavlja baznu rezervu motornog ulja. Od bazne rezerve zavisi sposobnost ulja da neutrališe kiseline koje nastaju u procesu sagorevanja goriva i spreči koroziju delova motora. Motorna ulja sa višom baznom rezervom u stanju su da duže neutrališu ove kiseline i spreče njihov nepovoljan uticaj na motor. Najveći procenat ovih kiselina nastaje usled prisustva sumpora u gorivu koji prilikom sagorevanja goriva stvara veoma korozivnu sumpornu kiselinu koju bazna jedinjenja sadržana u novom motornom ulju (bazna rezerva) neutrališu.

Početna TBN vrednost može da bude jedan od indikatora kvaliteta motornog ulja, ali je isto tako važno kojom brzinom se bazna rezerva “troši” a o tom faktoru se veoma često ne vodi računa. Različiti aditivi koji se dodaju ulju mogu doprineti povećanju bazne rezerve, ali isto tako mogu nepovoljno uticati na sposobnost ulja da neutralište kiseline. Visoka bazna rezerva je veoma važna u uslovima kada se koristi gorivo sa visokim sadržajem sumpora. 

zatvori

Kako je moguće da motorno ulje utiče na potrošnju goriva?

Najjednostavnije rečeno, motor se podmazuje tako što pumpa za ulje potiskuje ulje do kritičnih mesta u motoru gde motorno ulje formira zaštitni uljni film između pokretnih delova motora. Taj uljni film razdvaja metalne površine, sprečava njihov direktan kontakt i smanjuje trenje. Međutim, po ovom pitanju nisu sva ulja ista. Neka teku lakše, neka teže i jedna smanjuju trenje izmešu pokretnih delova motora manje a druga više. Kreirajući takva motorna ulja koja zahtevaju manju snagu za potiskivanje kroz pumpu za ulje do svih delova motora i svode trenje između pokretnih delova na najmanju moguću meru, moguće je smanjiti energetske gubitke u motoru. Korišćenjem kvalitetnog multigradnog ulja, potrošnja goriva se može smanjiti za 2-3% u odnosu monogradno motorno ulje.

Dalje uštede goriva se mogu postići korišećnjem još kvalitetnijih maziva, ne samo u motoru već i na ostalim mestima na vozilu koja zahtevaju podmazivanje (ležajevi točkova, menjač, diferencijal). Kombinovanim korišćenjem kvalitetnih maziva u svim ovim elementima može se postići ušteda goriva koja u relanim uslovima eksploatacije dostiže dodatnih 5%.

zatvori

Zašto motorno ulje s vremenom menja boju u crnu?

Motorna ulja su posebno proizvedena da bi sprečila habanje delova i održala motor čistim. Ulje uklanja nečistoću (čađ i produkte sagorevanja) i drži ih raspršene u ulju pomoću aditiva deterdženata i disperzanata dodanih u ulje. To što je ulje crno, pokazuje da uspešno obavlja svoj zadatak i sprečava nerastvorne čestice i čađ da formiraju naslage na površinama motora.

zatvori

Zašto se motorno ulje mora redovno menjati?

Neredovna i neblagovremena zamena ulja može oštetiti motor. Ulje ima svoj radni vek i pod normalnim uslovima upotrebe, aditivi u ulju se pomalo troše a i samo ulje stari. Degradacija ulja je neizbežna i ulje ne može više efikasno obavljati svoje funkcije. Brzina kojom ulje gubi svoja svojstva zavisi od formulacije pojedinog ulja ali takođe i o uslovima vožnje, klimatskim uslovima i konstrukciji motora. Zamenom ulja pre nego što ono počne gubiti na kvalitetu, produžuje se vek motora.

zatvori

Koliko motor treba biti zagrejan da bi se moglo ispustiti staro ulje?

Pri radnoj temperaturi motora, ulje će isteći brže i potpunije nego ako je motor hladan. Na sobnoj temperaturi motorno ulje je gusto i zadržava se na zidovima motora. Takođe, zaostaje i na svim vodoravnim površinama u motoru. Ispuštanjem ulja koje je na sobnoj temperaturi, iscuriće samo oko 60% ili 70% starog ulja. Pri radnoj temperaturi motora, iscuriće oko 90-95% starog ulja. Obavezno sa promenom ulja, mora se promeniti i uljni filter. Stari filter je poput sunđera: sadrži puno starog ulja i prljavštine, metalnih čestica i ostalih nečistoća.

zatvori

Kako da potrošač bude siguran da nije kupio falsifikovano motorno ulje?

Veoma je teško utvrditi i prepoznati falsifikovano motorno ulje bez laboratorijskih analiza. Falsifikatori etiketa i ambalaže su toliko vešti da se vizuelno teško može primetiti razlika. Falsifikovano ulje se takođe veoma teško može vizuelno otkriti. Samo laboratorijskim ispitivanjima se može konstatovati kvalitet ulja. Međutim, dešava se i to da laboratorijska analiza pokaže dobre rezultate ulja iz boce, ali se u eksploataciji u motoru, kad dostigne radnu temperaturu to falsifikovano ulje brzo raspada i dovodi do zaribavanja motora.
Falsifikovana ulja se pojavljuju u različitim oblicima: čista bazna ulja bez aditiva, ponekad i obični destilati i rafinati, često korišćena, odnosno rabljena ulja pomešana sa jeftinim baznim uljima. To se sve upakuje u "originalnu" ambalažu proizvođača po želji. Kako se zaštiti od falsifikata? Vrlo jednostavno. Ulja treba kupovati na proverenim i pouzdanim prodajnim mestima kao što su benzinske stanice NIS-a. Ne treba dozvoliti da se zbog ušteđenih nekoliko desetina dinara napravi havarija koja će koštati nekoliko desetina hiljada dinara, a vrlo često i više.

zatvori