Reduktorska ulja

Monitoring reduktorskih ulja u toku eksploatacije

Kod zupčaničkih prenosnika u industriji, u toku rada, dolazi do povećanja temperature ulja koja uzrokuje povećanu oksidaciju čiji je rezultat povećana viskoznost ulja i stvaranje taloga. Rade u drugačijim uslovima od hipoidnih ulja motornih vozila.

U toku eksploatacije treba kontrolisati sledeće parametre:

 • Viskoznost – U toku korišćenja viskoznost ulja raste. Dozvoljeni porast viskoznosti ulja se kreće do 10%.
 • Gustina – U toku korišćenja gustina raste. Zavisno od polazne vrednosti dozvoljen je porast od 5 do 10%. Mora se voditi računa da gustina novog ulja iste viskoznosti zavisi od porekla baznog ulja.
 • Neutralizacioni broj – Porast vrednosti neutralizacionog broja prati pojavu hemijske degradacije ulja, a pad proces trošenja aditiva. Dozvoljava se  promena neutralizacionog broja 10% iznad ili ispod startne vrednosti.
 • Sadržaj vode – Reduktorska ulja spadaju u grupu ulja sa dobrim deemulzionim karakteristikama. Kod kvalitetnih ulja dolazi do odvajanja i taloženja vode, čak kada njeno učešće poraste i preko 2%. Ako se utvrdi prisustvo vode, ulje se mora centrifugirati.
 • Tačka paljenja – Porast tačke paljenja ukazuje na proces oksidacije (starenja) ili isparavanje lakoisparljivih komponenti.

zatvori

Mogući problemi u primeni reduktorskih ulja

1. Povećana buka pri radu prenosnika

 • Može nastati zbog oštećenja elemenata, odnosno zbog oštećenih ili istrošenih ležajeva ili zupčanika. Potrebno je prekontrolisati ove sklopove i u slučaju oštećenja treba ih zameniti.
 • Zbog neispravnosti konstrukcije, odnosno zbog pogrešne ugradnje zupčanika, pogrešne ugradnje ležajeva ili neodgovarajuće konstrukcije prenosnika. Potrebno je prekontrolisati i ugraditi prema uputstvu proizvođača
 • Zbog nepravilnog podmazivanja, što podrazumeva nedovoljnu količinu ulja ili pogršan izbor ulja. Treba pogledati preporuku proizvođača i proveriti količinu i izbor ulja.

2. Penušanje  ulja

 • Previsok nivo ulja dovodi do pojave vrtloženja i unošenja vazduha. Potrebno je prekontrolisati nivo ulja i pogledati uputstvo proizvođača sistema
 • Voda u ulju, naročito na povišenim temperaturama. Treba uraditi laboratorijsku analizu ulja i utvrditi prisustvo vode
 • Prevelike brzine obrtaja zupčanika. Proveriti minimalne preporučene brzine u literaturi proizvođača
 • Pogrešna primena ulja ili ulje nije propisanog kvaliteta. Treba proveriti preporuku proizvođača opreme i uraditi laboratorijsku analizu ulja
 • Usisavanje vazduha zbog preniskog nivoa ulja ili proputljivosti usisnog voda

3. Povećana viskoznost ulja

 • Kontaminacija sa uljem više viskoznosti.
 • Oksidaciona ili termička  razgradnja ulja
 • Kontaminacija sa stranim  materijalima: voda, prašina itd.

Za sva tri slučaja treba uraditi laboratorijsku analizu ulja.

4. Curenje ulja

 • Oštećeni zaptivači. Prekontrolisati ispravnost zaptivača.
 • Pogrešan izbor ulja, odnosno niska viskoznost. U ovom slučaju treba pogledati preporuku proizvođača opreme ili uraditi laboratorijsku analizu ulja.

5. Pregrevanje ulja u sistemu

 • Neodgovarajuće ulje, bez EP aditiva ili slično. Treba se pridržavati preporuke proizvođača opreme.
 • Preopterećenje zupčaničkog prenosnika. Treba proveriti preporučeno maksimalno opterećenje u literaturi proizvođača opreme.
 • Prevelike brzine obrtaja zupčanika. Proveriti minimalne preporučene brzine u literaturi proizvođača.
 • Rad u uslovima udarnih  opterećenja. U ovom slučaju treba obavezno koristiti reduktorsko ulje sa EP aditivima.
 • Povećana temperatura  okoline. Treba se držati preporuka proizvođača sistema o dozvoljenoj temperaturi okoline.
 • Nedovoljna količina ulja. Proveriti zapreminu ulja i prema potrebi doliti.

6. Pojava uljnog taloga

 • Termička razgradnja ulja zbog previsoke temperature ulja. Treba proveriti izvor toplote u okruženju.
 • Dug period eksploatacije ulja dovodi do oksidacije i starenja ulja, a kao posledica je pojava smole i taloga.

zatvori