Politika integrisanog sistema menadžmenta

Direkcija Maziva, Blok „Promet“ NIS a.d. Novi Sad, kao proizvođač maziva i ostalih fluida za primenu u motorima i industriji, ima za cilj da postane ime prepoznatljivo u oblasti naftne privrede po kvalitetnom proizvodu, korektnom poslovnom odnosu sa kupcima i isporučiocima, obavljanju svojih aktivnosti na način koji će doprinositi neprekidnom unapređenju integrisanog sistema mendžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu. Posedujemo integrisani sistem menadžmenta kvalitetom koji obuhvata sistem menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2008), sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (ISO 14001:2004) i standard bezbednosti i zaštite na radu (OHSAS 18001:2007). Kao lideri na tržištu Srbije, stalnim unapređenjem svojih poslovnih procesa pratimo sve zahteve proizvođača motornih vozila i drugih mašina i opreme, kao i važeće evropske standarde u oblasti naftne industrije.

Politika kvaliteta Direkcije Maziva je sastavni deo poslovne politike kompanije i zasniva se na opšte prihvaćenom opredeljenju svih zaposlenih u cilju postizanje uslova za unapređenje kvaliteta poslovanja u svim njegovim segmentima. Imamo za cilj da postanemo ime prepoznatljivo u oblasti naftne privrede po kvalitetnom proizvodu, korektnom poslovnom odnosu sa kupcima i isporučiocima, obavljanju svojih aktivnosti na način koji će doprinositi neprekidnom unapređenju integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu.

Da bi ostvarili ove zadatke rukovodstvo i zaposleni Direkcije maziva istrajno rade na:

  • Stvaranju uslova za povećavanje efikasnosti poslovanja,
  • Ispunjavanju zahteva svojih, i pridobijanju novih kupaca, razvijanjem i širenjem asortimana proizvoda  u pogledu zahteva višeg nivoa kvaliteta, novih specifikacija proizvođača motora i agregata,
  • Uspostavljanju sistema kontrole i praćenja realizacije proizvodnje primenom uređaja najsavremenije tehnologije, visoke pouzdanosti,
  • Razvoju novih proizvoda vodeći računa o mogućim uticajima na životnu sredinu i zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu,
  • Uštedi u korišćenju prirodnih resursa i upravljanju otpadom i opasnim materijama,
  • Razvoju sistema motivacije zaposlenih kao i podsticanje novih ideja i razvojnih programa,
  • Uspostavljanju ciljeva kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, stvaranju okruženja za njihovu realizaciju i njihovo redovno preispitivanje,
  • Primeni zakona i podzakonskih akata Republike Srbije, kao i zemalja u kojima Društvo ima svoja zavisna društva i distributere,
  • Prevenciji i sprečavanju zagađenja životne sredine i stalnom unapređenju zaštite životne sredine i smanjenju rizika za imovinu i zdravlje zaposlenih i svih u okruženju,

Prevenciji povreda i prevenciji ugrožavanja zdravlja zaposlenih i stalnom unapređenju zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, vršenjem zdravstvenih pregleda, obezbeđivanjem zaštitne oprema i uputstava za rad na bezbedan način, indentifikacijom opasnosti, procenom rizika i njihovom kontrolom.