Ulja za industrijske zupčaste sisteme

NISOTEC REDOL

NISOTEC REDOL su visokokvalitetna ulja za industrijske zatvorene zupčaste prenosnike, mineralne osnove sa EP aditivima, namenjena za podmazivanje prvenstveno industrijskih zupčastih prenosnika koji rade u uslovima velikih opterećenja. Svojstvo podnošenja velikih opterećenja i dobre antifrikcione karakteristike daju im superiorna svojstva pri podmazivanju. Preporučuju se za podmazivanje sistema koji zahtevaju ulja sa izuzetnim EP svojstvima: industrijski zupčasti prenosnici i menjači, ležajevi, cirkulacioni i barbotažni sistemi, sistemi u cementarama, železarama, rudarstvu, industriji papira, valjaonicama, industriji gume i sl.

NISOTEC REDOL su visokokvalitetna ulja za industrijske zatvorene zupčaste prenosnike, mineralne osnove sa EP aditivima, namenjena za podmazivanje prvenstveno industrijskih zupčastih prenosnika koji rade u uslovima velikih opterećenja. Svojstvo podnošenja velikih opterećenja i dobre antifrikcione karakteristike daju im superiorna svojstva pri podmazivanju. Preporučuju se za podmazivanje sistema koji zahtevaju ulja sa izuzetnim EP svojstvima: industrijski zupčasti prenosnici i menjači, ležajevi, cirkulacioni i barbotažni sistemi, sistemi u cementarama, železarama, rudarstvu, industriji papira, valjaonicama, industriji gume i sl.

prikaži više