Ulja za stacionarne gasne motore

NISOTEC GEO LOW ASH

SAE 30, 40

NISOTEC GEO LOW ASH SAE 30, SAE 40 su motorna ulja premijum kvaliteta namenjena za podmazivanje dvotaktnih stacionarnih gasnih motora koji rade pri malim, srednjim ili velikim brojevima obrtaja, a koji zahtevaju bezpepelno ulje (Low ASH). Preporučuje se za podmazivanje dvotaktnih gasnih motora (turbošaržiranih ili sa prirodnim uduvavanjem) koji kao pogonsko gorivo koriste prirodni gas.

NISOTEC GEO LOW ASH SAE 30, SAE 40 su motorna ulja premijum kvaliteta namenjena za podmazivanje dvotaktnih stacionarnih gasnih motora koji rade pri malim, srednjim ili velikim brojevima obrtaja, a koji zahtevaju bezpepelno ulje (Low ASH). Preporučuje se za podmazivanje dvotaktnih gasnih motora (turbošaržiranih ili sa prirodnim uduvavanjem) koji kao pogonsko gorivo koriste prirodni gas.

prikaži više

NISOTEC GEO

SAE 30, 40

NISOTEC GEO SAE 30, SAE 40 su motorna ulja premijum kvaliteta namenjena za podmazivanje četvorotaktnih stacionarnih gasnih motora koji rade pri malim, srednjim ili velikim brojevima obrtaja, koja kao pogonsko gorivo koriste prirodni gas i zahtevaju ulja sa malim sadržajem pepela (Mid ASH). Preporučuje se za turbošaržirane motore ili sa prirodnim uduvavanjem, koji su osetljivi na habanje ventila te zahtevaju posebno formulisana ulja sa malim sadržajem pepela.

NISOTEC GEO SAE 30, SAE 40 su motorna ulja premijum kvaliteta namenjena za podmazivanje četvorotaktnih stacionarnih gasnih motora koji rade pri malim, srednjim ili velikim brojevima obrtaja, koja kao pogonsko gorivo koriste prirodni gas i zahtevaju ulja sa malim sadržajem pepela (Mid ASH). Preporučuje se za turbošaržirane motore ili sa prirodnim uduvavanjem, koji su osetljivi na habanje ventila te zahtevaju posebno formulisana ulja sa malim sadržajem pepela.

prikaži više

NISOTEC GEO NBG

SAE 40

NISOTEC GEO NBG SAE 40 je motorno ulje premium kvaliteta namenjeno za podmazivanje stacionarnih 4T motora, koji kao pogonsko gorivo koriste prirodni ili biogas i koji zahtevaju motorno ulje sa niskim sadržajem sulfatnog pepela. Formulisano prvenstveno za podmazivanje MWM i GE Jenbacher motora.

prikaži više