Antifrizi

NISOTEC ANTIFRIZ S 40

NISOTEC ANTIFRIZ S 40 je rashladni fluid spreman za upotrebu za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila, na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Pruža dobru zaštitu od mržnjenja, korozije i pregrevanja konvencionalnih rashladnih sistema. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene je 2 godine.

NISOTEC ANTIFRIZ S 40 je rashladni fluid spreman za upotrebu za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila, na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Pruža dobru zaštitu od mržnjenja, korozije i pregrevanja konvencionalnih rashladnih sistema. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene je 2 godine.

prikaži više

NISOTEC ANTIFRIZ S 100

NISOTEC ANTIFRIZ S 100 je kocentrovani rashladni fluid za zaštitu rashladnih sistema motora, na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Pre upotrebe mora se razblažiti vodom. Efikasnu zaštitu od mržnjenja i/ ili pregrevanja postižu fluidi koji sadrže 30 do 50% koncentrata u vodi. Koncentracije niže od 35% i više od 70% se ne preporučuju. Pruža dobru zaštitu od mržnjenja, korozije i pregrevanja rashladnih sistema. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene je 2 godine.

NISOTEC ANTIFRIZ S 100 je kocentrovani rashladni fluid za zaštitu rashladnih sistema motora, na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Pre upotrebe mora se razblažiti vodom. Efikasnu zaštitu od mržnjenja i/ ili pregrevanja postižu fluidi koji sadrže 30 do 50% koncentrata u vodi. Koncentracije niže od 35% i više od 70% se ne preporučuju. Pruža dobru zaštitu od mržnjenja, korozije i pregrevanja rashladnih sistema. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene je 2 godine.

prikaži više

NISOTEC ANTIFRIZ G12 LL 40

Tečnost za hlađenje i zaštitu motora na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije. Ne sadrži nitrite, amine, fosfate i borate. Antifriz je namenjen za zaštitu motora i celog rashladnog sistema od mržnjenja, pregrevanja, rđe, korozije i kavitacije. Štiti sve vrste konstrukcionih materijala rashladnog sistema. Tečnost je spremna za upotrebu, sipa se direktno u hladnjak motora i obezbeđuje sigurnu zaštitu od mržnjenja do -38°C. Osigurava dug period zamene do 5 godina.

Tečnost za hlađenje i zaštitu motora na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije. Ne sadrži nitrite, amine, fosfate i borate. Antifriz je namenjen za zaštitu motora i celog rashladnog sistema od mržnjenja, pregrevanja, rđe, korozije i kavitacije. Štiti sve vrste konstrukcionih materijala rashladnog sistema. Tečnost je spremna za upotrebu, sipa se direktno u hladnjak motora i obezbeđuje sigurnu zaštitu od mržnjenja do -38°C. Osigurava dug period zamene do 5 godina.

prikaži više

ANTIFRIZ G12 LL 100

Koncentrovana tečnost za hlađenje i zaštitu motora na bazi monoetilen glikola i najnovije generacije inhibitora korozije na bazi "OAT tehnologije". Ne sadrži nitrite, amine, fosfate, borate i silikate. Posebno se preporučuje za zaštitu aluminijumskih hladnjaka savremenih vozila. Osigurava dug period zamene do 5 godina. Pre upotrebe mora da se razblaži sa NISOTEC DEMI vodom prema tabeli mešanja.

prikaži više