Univerzalna ulja za traktore

1.1.Univerzalna ulja za traktore

Traktori i ostale poljoprivredne mašine, za razliku od putničkih vozila, rade u specifičnim uslovima; najčešće u veoma zaprljanoj sredini, sa promenljivim opterećenjem, u uslovima pothlađenja ili pregrevanja i često sa dugotrajnim stajanjem. Ovakav često puta ekstremni rad motora zahteva visok kvalitet ulja koje mora obezbediti lako startovanje motora bez obzira na temperaturu okoline, dobru unutrašnju čistoću motora, dobra disperzantna svojstva za sprečavanje pojave hladnih taloga i dobru zaštitu od korozije. Poslednjih decenija traktori su doživeli veliki tehnički razvoj. Između ostalog  to se odnosi i na sklopove pogonskog motora, transmisionog sistema, hidrauličnih mokrih kočnica i hidrauličkog sistema:

  • Pogonski motor zahteva minimalni kvalitetni nivo API CD ili API CE. Zahteva se viskoznost 70 do 160 mm2/s na 400C, indeks viskoznosti 95 do 150 u zavisnosti da li se radi o monogradnim ili multigradnim varijantama ulja.
  • Menjači i diferencijali zahtevaju hipoidna ulja kvalitetnog nivoa API GL-5 i viskoznosti od 70  do 430 mm2/s na 400C u zavisnosti od gradacije.
  • Mokre kočnice zahtevaju ulje koje odgovara po klasifikaciji hidrauličnim uljima HV 68 sa viskozitetima od 60 do 75 mm2/s na 400C i indeksom viskoznosti 130.
  • Hidraulični sistem zahteva upotrebu hidrauličnih ulja kvalitetnog nivoa HV 32 ili HV 46, odnosno 32 ili 46 mm2/s na 400C, dok je indeks viskoznosti i do 150.

Kod ovako složenih zahteva i jedne ovako komplikovane mašine, uvek je postojala želja korisnika da se broj ulja za podmazivanje navedenih traktorskih sklopova svede na manji, odnosno, po mogućnosti, na jedno ulje koje će zadovoljavati sve sisteme. Na taj način se eliminiše mogućnost greške zamene jednog ulja drugim, a osim toga, skladištenje i manipulacija ulja se pojednostavljuje. To je dovelo do razvoja univerzalnih ulja za traktore.

Prve generacije traktorskih ulja TOU su bile za dizel motore sa prirodnim usisavanjem, transmisione i hidraulične sisteme. Ova ulja se više ne proizvode. Prva generacija UTTO ulja je nastala 1960. godine, a STOU ulja 1980. godine. U poslednje vreme pojavljuju se ERTTO (Environmentally Responsive Tractor Transmission Oil) – univerzalna ulja za traktore na bazi bioragradivih baznih ulja.

U pogledu podmazivanja traktora postoji izbor između dva rešenja i to:

  • koristiti dva tipa ulja - jedno za podmazivanje motora, a drugo za transmisiju, hidrauliku i mokre kočnice tzv. UTTO – univerzalno ulje za traktore i
  • koristiti samo jedno ulje za podmazivanje svih delova traktora (motor, transmisija, hidraulika i mokre kočnice), tzv. STOU – super univerzalno ulje za traktore.

Standardizacija u oblasti proizvodnje univerzalnih ulja za traktore (STOU i UTTO) još nije obavljena kao u oblasti motornih ulja. Ulja STOU prve generacije su SAE 15W-30 ili SAE15W-40, a ulja današnje druge generacije kreću se u području viskoziteta SAE 10W-30 i SAE 10W-40. Klase učinka su uglavnom API CD/CE i API GL4. Proizvođačke specifikacije pojedinih proizvođača traktora se prilično razlikuju i njihove preporuke nisu jedinstvene za sve traktore. Svaki proizvođač traktora poseduje svoje specifikacije i testove i svaki traži da njegovi uslovi budu zadovoljeni.

Tabela 1: Specifikacije univerzalnih ulja za traktore

UTTO – specifikacije
STOU – specifikacije
Massey Ferguson M 1135/ M1141/ M 1143
John Deere J 14 C/ J 20 C/D
Ford M2C 86B, M2C 134D
Case JI MS 1207
IHC/B6
ZF TE-ML 06, 07, 12
Caterpilar TO-2/ TO-4
Allison C3/ C4
Vickers I-286-S
Vickers Vane Pump
Denison HF 0
SAE 10W30
API GL-4
-
Massey Ferguson M 1139/ M 1144
John Deere J 20A, J 27
Ford M2C 159 B/C
Case JI MS 1206, MS 1210
International Harvester  IHC/B6
ZF TE-ML 06, 07, 12
Caterpilar TO-2/ TO-4
Allison C3/ C4
Vickers I-286-S
Vickers Vane Pump
Denison HF 2
SAE 10W30; 10W40; 15W40
API GL-4
API CF/CF-4/CG-4/CH-4
 
Tabela 2:  Specifikacije  kvaliteta  ulja  za  traktore najpoznatijih proizvođača:
John Deere
JD M 20A
Specifikacija koja definiše kvalitetni nivo hidraulično transmisionih ulja.  Zahteva se zaštita od rđe i korozije, oksidaciona stabilnost, zaštita od ekstremnih pritisaka i kompatibilnost sa zaptivkama.  Ne može se koristiti kao motorno ulje.
John Deere
JD M 20C
Zadovoljava zahteve za transmisiona i hidraulična ulja u pogledu oksidacione stabilnosti, zaštite od rđe, osetljivosti na vodu, EP svojstva i kompatibilnosti sa gumom i zaptivkama.
John Deere
JD M 27
Specifikacija ulja za traktore koje se koristi u motoru, transmisiji, hidraulici, mokrih kočnica i spojnica. Zahtev za kvalitet motornog ulja API CD/CE, SAE 10W-30 i SAE 15W-40.
Massey Ferguson
 M 1135
Ovom specifikacijom Massey Ferguson definiše kvalitetni nivo ulja za hidraulično-transmisione sisteme svojih traktora. Ulje za transmisiju, hidrauliku i mokre kočnice.
Massey Ferguson 
M 1139
Pokriva super univerzalno ulje za traktore (STOU) koje se koristi u motorima sa normalnim i turbo punjenjem, u transmisijama, hidrauličkim sistemima, mokrim kočnicama i spojnicama.
Massey Ferguson 
M 1143
Nova specifikacija UTTO-ulja. Nasledila je specifikaciju M 1135 sa svim poboljšanim osobinama
Massey Ferguson 
M 1144
Nova specifikacija STOU-ulja. Nasledila je specifikaciju M 1139 sa svim poboljšanim osobinama
 
Tabela 52: Specifikacije hidraulično-transmisionih ulja
Alison  C-3
General Motors je ovom specifikacijom definisao kvaltetni nivo fluida za hidrauličke transmisije komercijalnih vozila, pretvarača obrtnog momenta i automatskih transmisija.
Alison C-4
Nova specifikacija sa višim zahtevima koja je zamenila Alison C-3.
Caterpillar TO-2
Zahteva ispitivanje frikcionih osobina i utvrđivanje pogodnosti ulja za podmazivanje prenosnika snage - menjača brzina. Ovi zahtevi su uključeni i u specifikacije MIL-L-2104 D.
Caterpillar TO-4
Secifikacija koja pokriva fluide za hidrauličke transmisije koje se koriste u transmisijama komercijalnih vozila, servo upravljača i pretvarača obrtnog momenta.
VOITH
Propisuje kvalitet ulja za hidrokinetičke prenose u Voith turbo spojnicama tipa S, TP, DTP, T  u spojnicama sa zupčanikom regulacijom tipa R, i u hidrauličnim kočnicama tipa VHB. Specifikacija zahteva dobra EP svojstva, visoku oksidacionu i termičku stabilnost, dobru zaštitu od penjenja a naročito dobru sposobnost otpuštanja vazduha.