Neaktivna ulja za rezanje

NISOTEC REZOL N

NISOTEC REZOL N je nova generacija neaktivnih kvalitetno aditiviranih mineralnih ulja za podmazivanje i hlađenje pri obradi metala rezanjem. Ne sadrže hlorovane parafine. Koriste se za obradu čelika, sivog liva, lakih i obojenih metala i njihovih legura. Specifična upotreba je određena njihovom viskoznošću i striktno kontrolisanim sastavom u zavisnosti od tipa obrade, težine operacije i željene finoće obrade. REZOL N15 je prvenstveno namenjen za operacije obrade lakih i obojenih metala i njihovih legura unutrašnjim i spoljašnim provlačenjem. REZOL N22 i N32 su višenamenska ulja za obradu. Mogu se koristiti kao fluidi za podmazivanje kod automatskih mašina za obradu.

NISOTEC REZOL N je nova generacija neaktivnih kvalitetno aditiviranih mineralnih ulja za podmazivanje i hlađenje pri obradi metala rezanjem. Ne sadrže hlorovane parafine. Koriste se za obradu čelika, sivog liva, lakih i obojenih metala i njihovih legura. Specifična upotreba je određena njihovom viskoznošću i striktno kontrolisanim sastavom u zavisnosti od tipa obrade, težine operacije i željene finoće obrade. REZOL N15 je prvenstveno namenjen za operacije obrade lakih i obojenih metala i njihovih legura unutrašnjim i spoljašnim provlačenjem. REZOL N22 i N32 su višenamenska ulja za obradu. Mogu se koristiti kao fluidi za podmazivanje kod automatskih mašina za obradu.

prikaži više