Specijalne tečnosti

NISOTEC DIESEL LUB

NISOTEC DIESEL LUB je aditiv koji se dodaje gorivu evro dizel za poboljšanje mazivosti, prvenstveno kada se koristi za pogon motora starijih vozila i konstrukcija. Dodavanjem NISOTEC DIESEL LUB obezbeđuje se dobra mazivost, a time zaštita od habanja i duži radni vek pokretnih delova pumpe visokog pritiska za gorivo. 1L aditiva potrebno je dodati na 200L dizel goriva. Najbolji rezultati se postižu ako se sipa u rezervoar pre sipanja goriva.

Tabela mešanja
DIESEL LUB, L 0,1 0,25 0,5 1 10
EVRO DIZEL, L 20 50 100 200 2000

NISOTEC DIESEL LUB je aditiv koji se dodaje gorivu evro dizel za poboljšanje mazivosti, prvenstveno kada se koristi za pogon motora starijih vozila i konstrukcija. Dodavanjem NISOTEC DIESEL LUB obezbeđuje se dobra mazivost, a time zaštita od habanja i duži radni vek pokretnih delova pumpe visokog pritiska za gorivo. 1L aditiva potrebno je dodati na 200L dizel goriva. Najbolji rezultati se postižu ako se sipa u rezervoar pre sipanja goriva.

Tabela mešanja
DIESEL LUB, L 0,1 0,25 0,5 1 10
EVRO DIZEL, L 20 50 100 200 2000
prikaži više

NISOTEC AdBlue

NISOTEC AdBlue je agens za smanjenje emisije štetnih komponenti izduvnih gasova, prvenstveno azotnih (NOx) oksida. Koristi se kod novih modela (Euro 4, Euro 5, Euro 6) motora putničkih i komercijalnih vozila, autobusa i kamiona opremljenih SCR sistemom za dodatnu obradu izduvnih gasova (Selective Catalytic Reduction -selektivni katalitički konvertori). AdBlue se puni u poseban rezervoar na vozilu i ne sme se dodavati dizel gorivu.

NISOTEC AdBlue je agens za smanjenje emisije štetnih komponenti izduvnih gasova, prvenstveno azotnih (NOx) oksida. Koristi se kod novih modela (Euro 4, Euro 5, Euro 6) motora putničkih i komercijalnih vozila, autobusa i kamiona opremljenih SCR sistemom za dodatnu obradu izduvnih gasova (Selective Catalytic Reduction -selektivni katalitički konvertori). AdBlue se puni u poseban rezervoar na vozilu i ne sme se dodavati dizel gorivu.

prikaži više