Procesna ulja

NISOTEC GUM 100, GUM 700

NISOTEC GUM 100 je procesno mineralno ulje naftenske osnove. Koristi se u industriji gume jer omogućava visoku rastvorljivost punioca pri proizvodnji pneumatika i drugih proizvoda od gume. Kompatibilan je sa prirodnim i sintetičkim polimerima. Omogućava laku obradivost u toku procesa proizvodnje.

NISOTEC GUM 700 je procesno mineralno ulje naftenske osnove. Koristi se u industriji gume kao omekšivač u proizvodnji pneumatika i drugih proizvoda od gume koji dozvoljavaju upotrebu tamnih viskoznih ulja. Kompatibilan je sa komponentama koje se koriste za proizvodnju pneumatika. Omogućava laku obradivost u toku procesa proizvodnje.

NISOTEC GUM 100 je procesno mineralno ulje naftenske osnove. Koristi se u industriji gume jer omogućava visoku rastvorljivost punioca pri proizvodnji pneumatika i drugih proizvoda od gume. Kompatibilan je sa prirodnim i sintetičkim polimerima. Omogućava laku obradivost u toku procesa proizvodnje.

NISOTEC GUM 700 je procesno mineralno ulje naftenske osnove. Koristi se u industriji gume kao omekšivač u proizvodnji pneumatika i drugih proizvoda od gume koji dozvoljavaju upotrebu tamnih viskoznih ulja. Kompatibilan je sa komponentama koje se koriste za proizvodnju pneumatika. Omogućava laku obradivost u toku procesa proizvodnje.

prikaži više