Ulja za manuelne menjače

NISOTEC HIPO SINT TDL

SAE 75W-90

NISOTEC HIPO SINT TDL SAE 75W-90 je sintetičko ulje vrhunskog kvaliteta za podmazivanje menjača i diferencijala motornih vozila i mehanizacije sa produženim periodom zamene ulja. Obezbeđuje izuzetnu zaštitu i laku promenu brzina u širokom temperaturnom opsegu. Poseduje izuzetna niskotemperaturna svojstva, smanjuje trenje i time omogućava smanjenje potrošnje goriva.

NISOTEC HIPO SINT TDL SAE 75W-90 je sintetičko ulje vrhunskog kvaliteta za podmazivanje menjača i diferencijala motornih vozila i mehanizacije sa produženim periodom zamene ulja. Obezbeđuje izuzetnu zaštitu i laku promenu brzina u širokom temperaturnom opsegu. Poseduje izuzetna niskotemperaturna svojstva, smanjuje trenje i time omogućava smanjenje potrošnje goriva.

prikaži više

NISOTEC HIPO EP

SAE 75W-90

NISOTEC HIPO EP SAE 75W-90 je multigradno polusintetičko ulje, sa vrhunskim svojstvima podnošenja opterećenja (EP), namenjeno za podmazivanje diferencijala, zupčastih prenosnika pogonskih osovina i bočnih reduktora ugrađenih u transmisije motornih vozila i raznih tipova mehanizacije. Formulisano je da obezbedi visok nivo zaštite zupčanika, zahvaljujući odličnim svojstvima podnošenja opterećenja, antihabajućim, antikorozionim i niskotemperaturnim karakteristikama.

NISOTEC HIPO EP SAE 75W-90 je multigradno polusintetičko ulje, sa vrhunskim svojstvima podnošenja opterećenja (EP), namenjeno za podmazivanje diferencijala, zupčastih prenosnika pogonskih osovina i bočnih reduktora ugrađenih u transmisije motornih vozila i raznih tipova mehanizacije. Formulisano je da obezbedi visok nivo zaštite zupčanika, zahvaljujući odličnim svojstvima podnošenja opterećenja, antihabajućim, antikorozionim i niskotemperaturnim karakteristikama.

prikaži više

NISOTEC HIPO LD ZF

SAE 80W-90

NISOTEC HIPO LD ZF SAE 80W-90 je mineralno višenamensko ulje namenjeno za podmazivanje diferencijala i osovina, menjača i ostalih sistema za prenos snage gde je predviđena upotreba ulja kvaliteta API GL-5. Formulisano je da štiti teško opterećene parove zupčanika pri čemu obezbeđuje smanjeno habanje i produžene intervale zamene ulja. Preporučuje se za podmazivanje zupčanika diferencijala, menjača i osovina ugrađenih kod putničkih i komercijalnih vozila, autobusa, poljoprivredne, rudarske i građevinske mehanizacije gde je predviđena upotreba EP ulja. Posebno odobreno od ZF i MAN za korišćenje u raznim tipovima prenosa.

NISOTEC HIPO LD ZF SAE 80W-90 je mineralno višenamensko ulje namenjeno za podmazivanje diferencijala i osovina, menjača i ostalih sistema za prenos snage gde je predviđena upotreba ulja kvaliteta API GL-5. Formulisano je da štiti teško opterećene parove zupčanika pri čemu obezbeđuje smanjeno habanje i produžene intervale zamene ulja. Preporučuje se za podmazivanje zupčanika diferencijala, menjača i osovina ugrađenih kod putničkih i komercijalnih vozila, autobusa, poljoprivredne, rudarske i građevinske mehanizacije gde je predviđena upotreba EP ulja. Posebno odobreno od ZF i MAN za korišćenje u raznim tipovima prenosa.

prikaži više

NISOTEC HIPO EP

SAE 80W-90, 85W-140

NISOTEC HIPO EP SAE 80W-90 i SAE 85W-140 su mineralna multigradna višenamenska ulja sa EP aditivima za podmazivanje diferencijala, menjača, pogonskih osovina i ostalih sklopova kod kojih se zahteva ulje kvalitetnog nivoa API GL-5. Preporučuje se za podmazivanje hipoidnih, spiralnih konusnih zupčanika i zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina/ malog obrtnog momenta, malih brzina/ velikog obrtnog momenta ili velikih brzina/ udarnih opterećenja. Koristi se za podmazivanje sklopova kod putničkih, komercijalnih vozila, autobusa, građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije kod kojih proizvođači opreme zahtevaju upotrebu ulja nivoa performansi GL-5.

NISOTEC HIPO EP SAE 80W-90 i SAE 85W-140 su mineralna multigradna višenamenska ulja sa EP aditivima za podmazivanje diferencijala, menjača, pogonskih osovina i ostalih sklopova kod kojih se zahteva ulje kvalitetnog nivoa API GL-5. Preporučuje se za podmazivanje hipoidnih, spiralnih konusnih zupčanika i zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina/ malog obrtnog momenta, malih brzina/ velikog obrtnog momenta ili velikih brzina/ udarnih opterećenja. Koristi se za podmazivanje sklopova kod putničkih, komercijalnih vozila, autobusa, građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije kod kojih proizvođači opreme zahtevaju upotrebu ulja nivoa performansi GL-5.

prikaži više

NISOTEC HIPO EP

SAE 80W, 90, 140

NISOTEC HIPO EP SAE 80W, SAE 90, SAE 140 su mineralna monogradna višenamenska ulja sa EP aditivima za podmazivanje diferencijala, menjača, pogonskih osovina i ostalih sklopova kod kojih se zahteva ulje kvalitetnog nivoa API GL-5. Preporučuje se za podmazivanje hipoidnih, spiralnih konusnih čeličnih zupčanika i zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina/ malog obrtnog momenta, malih brzina/ velikog obrtnog momenta ili velikih brzina/ udarnih opterećenja. Koristi se za podmazivanje sklopova kod putničkih, komercijalnih vozila, autobusa, građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije kod kojih proizvođači opreme zahtevaju upotrebu ulja nivoa performansi GL-5.

NISOTEC HIPO EP SAE 80W, SAE 90, SAE 140 su mineralna monogradna višenamenska ulja sa EP aditivima za podmazivanje diferencijala, menjača, pogonskih osovina i ostalih sklopova kod kojih se zahteva ulje kvalitetnog nivoa API GL-5. Preporučuje se za podmazivanje hipoidnih, spiralnih konusnih čeličnih zupčanika i zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina/ malog obrtnog momenta, malih brzina/ velikog obrtnog momenta ili velikih brzina/ udarnih opterećenja. Koristi se za podmazivanje sklopova kod putničkih, komercijalnih vozila, autobusa, građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije kod kojih proizvođači opreme zahtevaju upotrebu ulja nivoa performansi GL-5.

prikaži više

NISOTEC HIPO GL-4

SAE 80W, 90, 140, 80W-90

NISOTEC HIPO GL-4 su ulja mineralne osnove namenjena za podmazivanje zupčastih prenosnika vozila i mehanizacije kod kojih proizvođač zahteva upotrebu ulja nivoa performansi API GL-4. Poseduju optimalna svojstva te se preporučuju za podmazivanje manuelnih menjača, univerzalnih spojnica i upravljačkih mehanizama prema preporukama proizvođača vozila datim u servisnim knjižicama.

prikaži više

NISOTEC HIPO GL-4

SAE 75W-90

NISOTEC HIPO GL-4 SAE 75W-90 je multigradno polusintetičko ulje, namenjeno za podmazivanje manuelnih menjača, raznih tipova manje opterećenih zupčastih prenosnika snage i reduktora ugrađenih u transmisije motornih vozila i raznih tipova mehanizacije. Formulisano je da obezbedi visok nivo zaštite zupčanika, zahvaljujući dobrim svojstvima podnošenja opterećenja, antihabajućim, antikorozionim i niskotemperaturnim karakteristikama.

NISOTEC HIPO GL-4 SAE 75W-90 je multigradno polusintetičko ulje, namenjeno za podmazivanje manuelnih menjača, raznih tipova manje opterećenih zupčastih prenosnika snage i reduktora ugrađenih u transmisije motornih vozila i raznih tipova mehanizacije. Formulisano je da obezbedi visok nivo zaštite zupčanika, zahvaljujući dobrim svojstvima podnošenja opterećenja, antihabajućim, antikorozionim i niskotemperaturnim karakteristikama.

prikaži više

NISOTEC GL-1

SAE 90

NISOTEC GL-1 SAE 90 je monogradno mineralno ulje, namenjeno za podmazivanje zupčastih parova malo opterećenih prenosnika snage ugrađenih u transmisije motornih vozila i raznih tipova mehanizacije. Formulisano je da obezbedi zaštitu zupčanika zahvaljujući stabilnoj viskoznosti i antikorozionim karakteristikama.

prikaži više

NISOTEC GL-1

SAE 140

NISOTEC GL-1 SAE 140 je monogradno mineralno ulje, namenjeno za podmazivanje zupčastih parova malo opterećenih prenosnika snage ugrađenih u transmisije motornih vozila i raznih tipova mehanizacije. Formulisano je da obezbedi zaštitu zupčanika, zahvaljujući stabilnoj viskoznosti i antikorozionim karakteristikama.

prikaži više