Ulja za brodske motore

NISOTEC MARINA XD

SAE 30, 40

NISOTEC MARINA XD SAE 30 i SAE 40 su motorna ulja namenjena za podmazivanje dizel motora srednjih brzina koji se koriste za pogon brodova ili generatora struje. Preporučuju se za podmazivanje motora koji koriste dizel gorivo sa sadržajem sumpora do 1.5%. Peformansni aditivi sadržani u NISOTEC MARINA XD SAE 30/ SAE 40 daju im izvanredna antihabajuća svojstva i svojstva podnošenja velikih opterećenja.

NISOTEC MARINA XD SAE 30 i SAE 40 su motorna ulja namenjena za podmazivanje dizel motora srednjih brzina koji se koriste za pogon brodova ili generatora struje. Preporučuju se za podmazivanje motora koji koriste dizel gorivo sa sadržajem sumpora do 1.5%. Peformansni aditivi sadržani u NISOTEC MARINA XD SAE 30/ SAE 40 daju im izvanredna antihabajuća svojstva i svojstva podnošenja velikih opterećenja.

prikaži više

NISOTEC MARINA DP

SAE 30, 40

NISOTEC MARINA DP SAE 30 i SAE 40 su kvalitetna motorna ulja namenjena za podmazivanje različitih brodskih dizel motora srednjih brzina, koji koriste goriva sa sadržajem sumpora do 3.5%. Deterdgentna i dispezantna svojstva ovih ulja obezbeđuju izuzetnu dugotrajnu čistoću kartera i klipnih prstenova, ne dovode do blokiranja uljnog filtera i obezbeđuju kontrolu nečistoća. Imaju izuzetna antihabajuća svojstva i sposobnost podnošenja velikih pritisaka i optrećenja.

NISOTEC MARINA DP SAE 30 i SAE 40 su kvalitetna motorna ulja namenjena za podmazivanje različitih brodskih dizel motora srednjih brzina, koji koriste goriva sa sadržajem sumpora do 3.5%. Deterdgentna i dispezantna svojstva ovih ulja obezbeđuju izuzetnu dugotrajnu čistoću kartera i klipnih prstenova, ne dovode do blokiranja uljnog filtera i obezbeđuju kontrolu nečistoća. Imaju izuzetna antihabajuća svojstva i sposobnost podnošenja velikih pritisaka i optrećenja.

prikaži više