Ulja za automatsku transmisiju

NISOTEC ATF III SINT

NISOTEC ATF III SINT je sintetičko ulje premijum kvaliteta za podmazivanje automatskih transmisionih sistema vozila. Formulisano je od komponenti sa superiornim svojstvima, koja ostaju nepromenjena tokom celog produženog perioda izmene ulja. Namenjen je savremenoj automatskoj transmisiji, upravljačkim sistemima i konvertorima obrtnog momenta putničkih, komercijalnih vozila, autobusa i mehanizacije. Zahvaljujući izuzetnim kako visokotemperaturnim tako niskotemperaturnim karakteristikama, u skladu sa najstrožim zahtevima proizvođača, garantuje ispravno funkcionisanje sistema u svim radnim uslovima.

NISOTEC ATF III SINT je sintetičko ulje premijum kvaliteta za podmazivanje automatskih transmisionih sistema vozila. Formulisano je od komponenti sa superiornim svojstvima, koja ostaju nepromenjena tokom celog produženog perioda izmene ulja. Namenjen je savremenoj automatskoj transmisiji, upravljačkim sistemima i konvertorima obrtnog momenta putničkih, komercijalnih vozila, autobusa i mehanizacije. Zahvaljujući izuzetnim kako visokotemperaturnim tako niskotemperaturnim karakteristikama, u skladu sa najstrožim zahtevima proizvođača, garantuje ispravno funkcionisanje sistema u svim radnim uslovima.

prikaži više

NISOTEC ATF IIIH

NISOTEC ATF IIIH je polusintetičko ulje vrlo visokih performansi za podmazivanje raznih tipova automatske transmisije. Poseduje odličnu oksidacionu i termičku stabilnost i izvanredne niskotemperaturne karakteristike čime omogućava izuzetno duge periode zamene ulja, zaštitu komponenata u sistemu, a time i niže troškove eksploatacije i održavanja. Pogodno je za podmazivanje automatskih transmisionih sistema i upravljačkih mehanizama, putničkih i komercijalnih vozila, autobusa, poljoprivredne i građevinske mehanizacije, konvertora obrtnog momenta, hidrauličnih kvačila i sistema, u kojima proizvođač zahteva upotrebu Dexron IIIH ulja.

NISOTEC ATF IIIH je polusintetičko ulje vrlo visokih performansi za podmazivanje raznih tipova automatske transmisije. Poseduje odličnu oksidacionu i termičku stabilnost i izvanredne niskotemperaturne karakteristike čime omogućava izuzetno duge periode zamene ulja, zaštitu komponenata u sistemu, a time i niže troškove eksploatacije i održavanja. Pogodno je za podmazivanje automatskih transmisionih sistema i upravljačkih mehanizama, putničkih i komercijalnih vozila, autobusa, poljoprivredne i građevinske mehanizacije, konvertora obrtnog momenta, hidrauličnih kvačila i sistema, u kojima proizvođač zahteva upotrebu Dexron IIIH ulja.

prikaži više

NISOTEC ATF DII

NISOTEC ATF DII je mineralno ulje optimalnih performansi za automatske transmisije. Preporučuje se za podmazivanje automaskih transmisionih sistema tipa GM Dexron DII. Pogodno je za podmazivanje upravljačkih mehanizama i automatskih transmisija putničkih i komercijalnih vozila, autobusa, poljoprivredne i građevinske mehanizacije, konvertora obrtnog momenta, hidrauličnih kvačila i sistema u kojima proizvođač zahteva upotrebu Dexron DII fluida.

NISOTEC ATF DII je mineralno ulje optimalnih performansi za automatske transmisije. Preporučuje se za podmazivanje automaskih transmisionih sistema tipa GM Dexron DII. Pogodno je za podmazivanje upravljačkih mehanizama i automatskih transmisija putničkih i komercijalnih vozila, autobusa, poljoprivredne i građevinske mehanizacije, konvertora obrtnog momenta, hidrauličnih kvačila i sistema u kojima proizvođač zahteva upotrebu Dexron DII fluida.

prikaži više

NISOTEC ATF SUFFIX A

NISOTEC ATF Suffix A je ekonomično mineralno ulje za automatsku transmisiju. Preporučuje se za jedan broj automatskih transmisija u putničkim i lakim dostavnim vozilima kao i za podmazivanje servo upravljačkih mehanizama. Pogodan je za primenu u hidrauličnim sistemima poljoprivredne opreme i sličnim instalacijama koje zahtevaju ulja sa sličnim zahtevima.

NISOTEC ATF Suffix A je ekonomično mineralno ulje za automatsku transmisiju. Preporučuje se za jedan broj automatskih transmisija u putničkim i lakim dostavnim vozilima kao i za podmazivanje servo upravljačkih mehanizama. Pogodan je za primenu u hidrauličnim sistemima poljoprivredne opreme i sličnim instalacijama koje zahtevaju ulja sa sličnim zahtevima.

prikaži više