Ulja za oplate

NISOTEC OPLATOL

NISOTEC OPLATOL je ulje mineralne osnove koje se koristi u građevinarstvu za odvajanje betona od oplata/kalupa. NISOTEC OPLATOL se preporučuje za podmazivanje oplata/kalupa u građevinarstvu kako bi se brzo i lako odvojila betonska masa od oplate/kalupa. Pogodno je za primenu kod čeličnih i drvenih oplata. Može se koristiti i pri povišenim temperaturama. Nanosi se četkom ili pneumatskim prskalicama.

prikaži više

NISOTEC OPLATOL R

NISOTEC OPLATOL R je ulje mineralne osnove sa dodatkom novih posebno odabranih komponenti, čime se postiže izuzetno olakšano odvajanje od kalupa u odnosu na konvencionalna oplatna ulja. Koristi se u građevinarstvu za odvajanje betona od oplata/kalupa kao i prilikom proizvodnje raznih tipova betonske galanterije (bandere, stubovi, ivičnjaci, razni gotovi elementi..). Namenjeno je za primenu kod čeličnih i drvenih oplata. Primenjuje se premazivanjem četkom.

NISOTEC OPLATOL R je ulje mineralne osnove sa dodatkom novih posebno odabranih komponenti, čime se postiže izuzetno olakšano odvajanje od kalupa u odnosu na konvencionalna oplatna ulja. Koristi se u građevinarstvu za odvajanje betona od oplata/kalupa kao i prilikom proizvodnje raznih tipova betonske galanterije (bandere, stubovi, ivičnjaci, razni gotovi elementi..). Namenjeno je za primenu kod čeličnih i drvenih oplata. Primenjuje se premazivanjem četkom.

prikaži više

NISOTEC OPLATOL SB

NISOTEC OPLATOL SB je ulje mineralne osnove za premazivanje oplata u građevinarstvu. Koristi se u građevinarstvu za podmazivanje oplata/kalupa za proizvodnju betonskih blokova. Prvenstveno se preporučuje za proizvodnju poro-betonskih blokova (siporeks).

prikaži više

NISOTEC OPLATOL BM 4

NISOTEC OPLATOL BM 4 je oplatno ulje koje se koristi u građevinarstvu tokom proizvodnje betonskih crepova/blokova. NISOTEC OPLATOL BM 4 se preporučuje za premazivanje oplata/kalupa neposredno pre proizvodnje kako bi se obezbedilo odvajanje betonskog bloka/crepa nakon njegovog formiranja u oplati/kalupu. Pogodno je za primenu kod čeličnih, plastičnih i oplata od drveta/iverice.

prikaži više

NISOTEC OPLATOL BC

NISOTEC OPLATOL BC je niskoviskozno ulje mineralne osnove za premazivanje oplata u građevinarstvu pri proizvodnji betonskih crepova. NISOTEC OPLATOL BC se preporučuje za podmazivanje oplata/kalupa u građevinarstvu kako bi se brzo i lako odvojila betonska masa od oplate/kalupa. Namenjen je za premazivanje metalnih kalupa neposredno pre punjenja kalupa betonskom masom od koje se formiraju crepovi. Nanosi se četkom ili pneumatskim prskalicama.

NISOTEC OPLATOL BC je niskoviskozno ulje mineralne osnove za premazivanje oplata u građevinarstvu pri proizvodnji betonskih crepova. NISOTEC OPLATOL BC se preporučuje za podmazivanje oplata/kalupa u građevinarstvu kako bi se brzo i lako odvojila betonska masa od oplate/kalupa. Namenjen je za premazivanje metalnih kalupa neposredno pre punjenja kalupa betonskom masom od koje se formiraju crepovi. Nanosi se četkom ili pneumatskim prskalicama.

prikaži više